Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

 

VERENIGING

Voor de branche in het algemeen en onze leden in het bijzonder

ORGANISATIE

De organisatie van Trucks &Trailers Nederland bestaat uit een voorzitter, een penningmeester/ secretaris, en een aantal bestuursleden. Deze personen zetten zich gezamenlijk in voor de vereniging en haar leden, waarbij de voorzitter en de penningmeester/ secretaris de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.

Voorzitter:  Dhr. W. van Rheenen

Penningmeester/secretaris:  Mevr. N. van der Burg

Bestuurslid:  Dhr. T. van der Burg

Bestuurslid:  Dhr. J. Huijbregts

LID WORDEN OVER T&TN

STANDPUNTEN

 

Trucks & Trailers Nederland maakt zich hard voor de branche in het algemeen en haar leden in het bijzonder. T&TN richt zich met name op de volgende onderwerpen:

Bekendheid

T&TN streeft naar meer bekendheid van de Nederlandse truck- en trailerbranche. Onze leden leveren een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Zij stimuleren de export, verbeteren internationale verhoudingen en verhogen de werkgelegenheid. Wij willen de Nederlandse samenleving, de zakenwereld en de politiek informeren over de branche en gesprekken aan gaan met diverse partijen om verbeteringen binnen de sector te bewerkstelligen.

Minder regelgeving

De Nederlandse maatschappij wordt gekenmerkt door overmatige regelgeving en ook onze branche gaat hier onder gebukt. Regels met betrekking tot het aankopen van voertuigen, transport, verkopen, export, vergunningen, documenten, belastingen, werknemers, veiligheid, en administratie belemmeren de vrije handel onnodig. Trucks & Trailers Nederland ziet veel ruimte voor verbetering, zowel met betrekking tot het versoepelen van regeltjes als het verstrekken van duidelijkere informatie.

Saamhorigheid

Handelaren in gebruikte trucks en trailers hebben decennia lang hun eigen boontjes gedopt. Trucks & Trailers Nederland vindt dat het tijd is voor ondernemers binnen de branche om de handen ineen te slaan. Zo kunnen we kennis uitwisselen, problemen oplossen, en een sterk front vormen tegenover de overheid, instellingen en organisaties om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Verbetering

Mede doordat de sector nooit een front gevormd heeft, is onze branche in veel opzichten achtergebleven. Er kan nog veel gemoderniseerd en verbeterd worden, en daar wil T&TN zich sterk voor maken. Op het gebied van regelgeving, werkprocessen, en organisatie kunnen dingen beter. Het transitokenteken is hier een goed voorbeeld van, maar ook andere thema's verdienen onze aandacht.

Lid worden? Lees hier meer over de voordelen van het T&TN lidmaatschap.