Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

Verweer tegen sluitingen storten met sealbags

Brancheorganisatie Trucks& Trailers Nederland verzet zich namens haar leden, samen met VNO-NCW/MKB Nederland tegen de aangekondigde veranderingen omtrent het storten van contant geld met sealbags.

 

In juni heeft de Rabobank vele ondernemers een brief gestuurd met de aankondiging dat het afstorten via sealbags gaat veranderen. Dit heeft grote onrust veroorzaakt onder onze leden.

 

Ook de Tweede-Kamer zal hierover geïnformeerd worden. Hieronder ons betoog:

 

Geachte heer Draijer,

In juni heeft de Rabobank vele ondernemers een brief gestuurd met de aankondiging dat het afstorten via seal Bags gaat veranderen. Dit heeft grote onrust veroorzaakt onder onze leden, met name in de sectoren bloemenhandel, automotive en horeca. Het aantal afstortlocaties is al beperkt en met de door uw bank aangekondigde wijzigingen daalt het serviceniveau aan het mkb verder en neemt de onveiligheid toe. Wij vinden het onbegrijpelijk en onverantwoord dat uw bank sealbags voor bepaalde sectoren schrapt. Ook worden ondernemers geconfronteerd met tariefsverhogingen en andere maatregelen zoals als ‘minder sealbagafstortplekken, meer recyclers’.  

We zien allemaal de afname van het gebruik van contant geld ten gunste van pinnen. Mede daarom heeft De Nederlandsche Bank opdracht gegeven aan McKinsey om onderzoek te doen naar hoe we in Nederland contant geld beschikbaar kunnen houden op een betaalbare manier totdat in elk geval een alternatieve, elektronische terugval-optie (fallback)voor pinnen is geregeld en cashafhankelijke groepen alternatieven hebben. 

Binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar de Rabobank via de NVB aan deelneemt, is afgesproken in afwachting van de uitkomsten van het McKinsey-onderzoek geen nieuwe besluiten te nemen die de cash-keten én onze ondernemers raken. Deze afspraak is terug te vinden op bladzijde 24 van het jaarverslag, dat is aangeboden aan de minister van Financiën en de Tweede Kamer (zie: kamerstuk). Uw recente besluit tot het afsluiten van sealbags voor bepaalde sectoren staat hier haaks op en stelt ons zeer teleur. 

Het ontstemt onze leden des te meer dat dit besluit – volgens de brief – met name is genomen om witwassen tegen te gaan. Ja, witwaspraktijken moeten natuurlijk worden aangepakt en rotte appels verwijderd. Maar gemakshalve een hele sector over één kam scheren is veel te kort door de bocht en dupeert ondernemers die er niets mee te maken hebben. De feitelijke onderbouwing richting de ondernemers ontbreekt te enen male.

Met klem verzoeken wij u het besluit tot wijzigen van het gebruik van sealbags te heroverwegen en de problematiek waar de bank tegenaan loopt m.b.t. contant geld mee te nemen naar het MOB. Daar kan de gehele keten tot afspraken komen, mogelijk in een nieuw convenant naar aanleiding van het McKinsey-onderzoek, zodat wij allen een werkbare manier vinden voor het gebruik van contant geld voor de komende periode. We bevinden ons in een overgangsperiode naar de digitale wereld, waar we kunnen komen als we iedereen zoveel mogelijk meenemen.