Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

TTN stuurt urgent bericht naar Kabinet mbt contant geld beperking

Op 26 januari heeft brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland (TTN) een urgent bericht gestuurd naar het Parlement en het Kabinet met betrekking tot de contant geld beperking onder de Wet plan van aanpak witwassen. De brancheorganisatie eist vrijstelling voor handelsbedrijven in de gebruikte transportmiddelenbranche, aangezien het plan de export van trucks, trailers en machinery ernstige schade toe zal brengen.

 

Het besluit van het Kabinet is nog niet definitief zodat de gang naar de bestuursrechter nog open staat. TTN heeft tevens besloten een advocaat in te schakelen, mocht het Kabinet besluiten de wet vast te leggen.

 

Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer of het besluit doorgezet moet worden of niet.

 

Hieronder kunt u het volledige bericht teruglezen:

 

De Raad van State heeft het besluit van het Kabinet vastgesteld (Wet plan van aan­pak wit­was­sen Kenmerk): 

W06.20.0354/III datum aanhangig 5 oktober 2020 Datum vastgesteld 13 januari 2021.

De beoordeling van de Raad van State is nog niet openbaar gemaakt maar is wel naar het Kabinet gestuurd.

Ik wil u erop attenderen dat het plan zoals het Kabinet heeft ingediend catastrofale gevolgen zal hebben voor de trucks en machinery branche die wereldwijd exporteren. Maar niet alleen deze branche zal er last van krijgen de automotive branche in zijn algemeenheid zal de omzet ziet dalen inzake de export.

Het bankensysteem in o.a.Afrika maar ook vele andere landen zoals zuid Amerika en Midden-Oosten hebben niet altijd harde valuta voorhanden en geeft veel problemen bij banktransfers, bovendien kiezen veel o.a. Afrikanen voor contante betalingen om snel hun aangekochte voertuigen in hun bezit te kunnen krijgen.

De omzet m.b.t. deze voertuigen ligt rond de twee en een half miljard euro en dan nog los van de toeleveranciers en de markt van bestel en personenauto’s.

Zeker gezien deze tijden van Corona en de kosten die de Overheid moet maken om het MKB staande te kunnen houden is het onbegrijpelijk dat men deze wet door wil voeren, het bestrijden van witwassen is een goed plan maar niet ten koste van alles.

Niet iedereen met cashgeld is bij voorbaat een crimineel of verdachte. Het is een wettig betaalmiddel, bovendien worden alle bedrijven al streng gecontroleerd door de banken en de overheid betreffende de WWFT-controle en is naar oordeel van de Branche een beperking van het cashgeld disproportioneel.

Om faillissementen te voorkomen in deze branche zijn er uitzonderingen nodig om voertuigen cash af te kunnen rekenen in Nederland.

Het bestrijden van witwassen wordt ondersteund door de Branche en heeft dit ook aan Justitie te kennen gegeven maar dit moet volgens TTN niet ten koste gaan van de exporterende bedrijven.

Dezelfde maatregelen worden niet door alle EU lidstaten gedragen waardoor er rechtsongelijkheid ontstaat en een aantasting van het level playing field (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146391.pdf) die binnen de EU geldt (Trade Defence). Alle lidstaten moeten zich dus onthouden van het stellen van maatregelen die de markttoegang in die lidstaten belemmeren. Bovendien gaf de Kamermotie van van Oosten aan dat het Kabinet in overleg moest treden met relevante partijen uit het veld. Daar heeft het Kabinet onvoldoende gehoor aan gegeven en staat mede het verdedigingsbeginsel ter discussie.

Ten einde overweegt het bestuur van TTN een procedure te starten tegen de Staat vanwege het feit dat dit plan een enorme financiële en economische schade toe zal brengen, de branche kan ook niet begrijpen dat de overheid dit niet in overweging heeft genomen. Zie persbericht: https://www.perssupport.nl/persbericht/bc230ea9-8263-48eb-9da1-d37a554487b9/ttn-wil-kort-geding-tegen-de-staat-inzake-contant-geld-beperking#:~:text=TTN%20wil%20kort%20geding%20tegen%20de%20Staat%20inzake%20contant%20geld%20beperking,-dinsdag%2022%20december&text=Brancheorganisatie%20Trucks%26Trailers%20Nederland%20is%20van,genoemd%20tot%203000%20Euro%20cashgeld.

Wij vertrouwen erop dat de Tweede Kamer dit signaal zal behandelen en de ernst van de situatie ter discussie zal stellen bij het Kabinet.