Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

TTN wil kort geding tegen de Staat inzake contant geld beperking

Brancheorganisatie Trucks&Trailers Nederland is van plan om een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse Staat vanwege de Wet plan van aan­pak wit­was­sen. In het plan wordt een beperking genoemd tot 3000 Euro cashgeld. Volgens TTN zal dit plan de export van Trucks en Machinery ernstige schade toebrengen. Daarom eist de brancheorganisatie vrijstelling voor contante betalingen wanneer een truck of machine buiten de EU verkocht wordt.

De brancheorganisatie stelt dat er voor minstens twee miljard euro aan omzet verloren zal gaan, nog los van de toeleveranciers en aanverwante bedrijven.

T&TN ondersteund het bestrijden van witwassen en heeft dit ook aan Justitie te kennen gegeven. Maar de wet mag volgens TTN niet ten koste gaan van de exporterende bedrijven.

“Dezelfde maatregelen worden niet door alle EU lidstaten gedragen waardoor er rechtsongelijkheid ontstaat en een aantasting van het level playing field (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146391.pdf) dat binnen de EU geldt (Trade Defence). Alle lidstaten moeten zich dus onthouden van het stellen van maatregelen die de markttoegang in die lidstaten belemmeren. Bovendien gaf de Kamermotie van van Oosten aan dat het Kabinet in overleg moest treden met relevante partijen uit het veld. Daar heeft het Kabinet onvoldoende gehoor aan gegeven en staat mede het verdedigingsbeginsel ter discussie,” aldus de Brancheorganisatie.

Het voorstel van het Kabinet ligt op dit moment nog voor advies bij de Raad van State.