Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

WWFT-controle banken disproportioneel

“De wwft (wet witwassen financieren terrorisme) controles door banken bij bedrijven gaat het bedrijfsleven schade toebrengen en beperkt de autonomie,”stelt Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland. De brancheorganisatie ontvangt de laatste tijd veel signalen van hun achterban in de industrie.

De controles gaan gepaard met een extreme lijst aan vragen zowel zakelijk als privé waardoor de ondernemer soms weken tijd vrij moet maken om deze vragen te kunnen beantwoorden. T&TN is van mening dat dit een beeld van wantrouwen geeft. Tevens wordt gedreigd met het opzeggen van de bankrelatie wanneer men niet voldoet aan de wensen van de bank. Mede worden betalingen vanuit het buitenland regelmatig vastgehouden ter controle op de wwft waardoor er grote problemen ontstaan tussen bedrijven en hun cliënten waardoor de economie aangetast wordt. Bedrijven worden ook regelmatig geconfronteerd met een lange vragenlijst wanneer er cashgeld gestort wordt terwijl bedrijven bij de FIU deze bedragen al hebben gemeld.

Trucks & Trailers Nederland stelt dat het bovendien nog maar de vraag is of de banken wettelijk deze positie in kunnen nemen en vraagt zich af of deze handelswijze niet in strijd is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). T&TN vindt dat er al voldoende toezicht door de FIU en de Belastingdienst is. “De buitenproportionele controles van banken zal de economie aantasten en de politiek zal zich hierover moeten buigen,” aldus voorzitter Wim van Rheenen.