Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

T&TN tegen beperking € 500,- cash

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel (van kamerlid Foort van Oosten, VVD) ingediend bij het Ministerie van Justitie om het contante betalingsverkeer te beperken tot 500 euro. De Tweede Kamer heeft de gehele motie met meerderheid ondersteund en daarmee zou de wet aangepast kunnen worden.

Aan de hand van deze ontwikkelingen heeft Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland de Tweede Kamer bezocht om de gevolgen voor de branche onder de aandacht te brengen. De desbetreffende kamerleden hebben daar gehoor aan gegeven en er is contact gelegd met het Ministerie van Justitie.
T&TN wil voorkomen dat handelaren in gebruikte trucks en trailers door mogelijke invoer van deze nieuwe wet een concurrentienadeel krijgen en handel mislopen. In onze branche wordt er nog altijd veel met cash geld betaald. Onder andere in Afrikaanse landen is cash het voornaamste betaalmiddel – bancaire betalingen zijn vaak problematisch en er is normaliter weinig harde valuta voorhanden. Het is dan ook onwenselijk om de € 500,- cash beperking toe te passen op de truckbranche en T&TN heeft bij de Tweede Kamer aangegeven dat deze maatregel enorme schade toe kan brengen aan de markt.
Binnenkort gaat het bestuur van T&TN weer in gesprek met het Ministerie van Justitie.