Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

T&TN sluit zich aan bij MKB Nederland

Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland (T&TN) heeft zich aangesloten bij MKB-Nederland, de grootste ondernemersorganisatie van het land. Met deze toetreding hoopt Trucks & Trailers Nederland de belangen van haar leden nog beter te kunnen behartigen.

Door de aansluiting zijn T&TN leden indirect ook lid van MKB-Nederland en kunnen zij profiteren van de vele voordelen die dit met zich mee brengt. MKB-Nederland vertegenwoordigt meer dan 150.000 ondernemingen. Dit betekent dat de organisatie een luide stem heeft op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Versterking van het ondernemersklimaat in Nederland is één van de voornaamste doelstellingen en iets waar álle T&TN leden baat bij kunnen hebben.
Daarnaast delen T&TN leden in de uitgebreide know-how van het complete netwerk van MKB-Nederland. De organisatie beschikt naast branche-specifieke informatie over kennis die alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf aangaat. Zo werkt Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland momenteel aan een standaard voor certificering van haar leden, zodat het vertrouwen van afnemers op nationaal én internationaal niveau om zaken te doen met T&TN leden toe zal nemen. Zaken doen met een gecertificeerd T&TN lid betekent zaken doen met een betrouwbare partij. MKB-Nederland speelt hierin een adviserende rol.