Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

Contributie fors omlaag

Trucks & Trailers Nederland heeft de jaarlijkse bijdrage voor leden met ingang van 2014 fors verlaagd van € 1200,- naar slechts € 600,- per jaar.

De brancheorganisatie komt hiermee tegemoet aan de vele verzoeken vanuit de sector. Potentiële leden merkten vaak op dat de contributiebijdrage te hoog was en een reden om niet toe te treden. Een begrijpelijk standpunt, daar vele truck- en trailer handelaren de economische crisis nog steeds dagelijks voelen en goed op de centjes moeten letten om het hoofd boven water te houden. Vanuit dit oogpunt heeft het bestuur besloten de jaarlijkse bijdrage aanzienlijk te verlagen, naar € 600,-.

Wij hopen dat deze verlaging veel bedrijven over de streep trekt en het voor meer ondernemers in de sector mogelijk maakt zich aan te sluiten bij T&TN. Alleen met een noemenswaardig aantal leden zullen wij de belangen van de truck- en trailerbranche overtuigend kunnen behartigen. Twijfel dus niet langer en word vandaag nog lid!