Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

T&TN bij bijeenkomst Vaste Kamercommissie EZK en MKB-Nederland

Eerder dit jaar heeft de voorzitter van Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland Dhr. van Rheenen deelgenomen aan een bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland.

De bijeenkomst was er op gericht om de belangen van het MKB bij de Nederlandse politiek onder de aandacht te brengen. Dhr. van Rheenen heeft hier als vertegenwoordiger van de leden van T&TN ook zijn stem laten horen. De aanwezige kamerleden waren onder de indruk van de diversiteit die de verschillende aanwezige branches met elkaar organiseren. Ook werd hen uit de vele voorbeelden duidelijk dat er binnen Nederland vele kansen zijn, maar dat er ook veel belemmeringen bestaan die ondernemers dwars zitten.

MKB-Nederland verenigt 130 brancheverenigingen en 170.000 ondernemingen. Als onderdeel van deze organisatie vecht T&TN – met u als lid – voor een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland.

In het overzicht “Speerpunten MKB-Nederland” worden de onderwerpen genoemd waar wij ons – samen met duizenden anderen ondernemingen – hard voor maken, zoals het doorvoeren van belastingveranderingen, het verlagen van de regeldruk voor ondernemers, en internationalisering en export.