Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

T&TN bij overleg Brexit

T&TN voorzitter Dhr. van Rheenen zal onze branche vandaag vertegenwoordigen bij een ingelast overleg met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de impact en volgende stappen met betrekking tot de Brexit.

Ook een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken zal aanwezig zijn. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, en LTO Nederland.

Dhr. van Rheenen hoopt tijdens het overleg meer duidelijkheid te krijgen over de impact van de Brexit voor de gebruikte trucks- en trailersbranche en de acties die ondernomen kunnen worden om negatieve gevolgen voor onze industrie zoveel mogelijk te beperken.