Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

Wat brengt veiligheid voor onze economie

Op maandag 4 juli zal T&TN voorzitter Dhr. van Rheenen aanwezig zijn bij de bijeenkomst “Wat brengt veiligheid voor onze economie”. De bijeenkomst, georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, FME en NIDV, vindt plaats van 15:30 tot 18:00 uur in de Malietoren in Den Haag.

Op 16 juni lanceerden Nederlandse ondernemers NL Next Level, een agenda om perspectief te bieden voor Nederland op grote vraagstukken. Een belangrijke pijler in dit programma is “Nederland veilig in Europa en de wereld”. Het is duidelijk dat de internationale ontwikkelingen dwingen tot een visie op hoe de verworvenheden van vrede en veiligheid beter worden beschermd. Dat raakt aan topics als:

 

• De internationale verhoudingen tussen machtsblokken in de wereld.

• De rol van de EU en hoe de EU ook een veiligheidszone moet zijn. Een veilige en sterke EU is het verbindende platform voor intra- Europese handel en investeringen, toegang tot de markten buiten de EU, het oplossen van vele grensoverschrijdende globale vraagstukken en het internationaal bevorderen van hoge standaarden. De ervaringen in de laatste jaren hebben geleerd dat er juist nu moet worden geïnvesteerd in de bescherming van onze Europese waarden en vrijheid.

• Wat betekent dit voor de Nederlandse defensie?

 

Onder leiding van de dagvoorzitter Roel Smit zullen Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, en Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, inleidingen verzorgen op dit zeer actuele thema en is er ruimte voor vragen en discussie.