Side Area Logo
Welkom bij Trucks en Trailers Nederland

Trucks & Trailers Nederland
Van Gaesbekestraat 35
2274RT Voorburg
Tel: 06-51380620

info@trucksentrailersnederland.nl
www.trucksentrailersnederland.nl

T&TN dient bezwaar in bij MinBuZa over beleidswijziging oud-legervoertuigen

Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland heeft woensdag 29 juni 2016 bezwaar ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een besluit (van 24 mei 2016) van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een beleidswijziging voor oud-legervoertuigen door te voeren.

Tot op heden gebruikte de Rijksoverheid in beginsel eigenschappen die expliciet op de Gemeenschappelijke EU lijst van militaire goederen staan beschreven om aan te duiden of een voertuig speciaal voor militair gebruik ontworpen (en dus vergunningplichtig) was. De minister heeft besloten dat deze interpretatie zal worden aangescherpt. Als het besluit van de minister doorgaat, zullen voortaan ook legervoertuigen met kenmerken die niet expliciet op de Gemeenschappelijke EU lijst van militaire goederen staan, vergunningplichtig zijn. Wanneer een voertuig speciaal voor militair gebruik is ontworpen, zal deze niet gedemilitariseerd kunnen worden en dus vergunningplichtig blijven.

Om te bepalen of een voertuig voor militair gebruik is ontworpen, zal de Rijksoverheid wanneer nodig contact opnemen met overheidsinstanties in de landen waar de voertuigen geproduceerd zijn. Met deze informatie zal vervolgens vastgesteld worden of een bepaald type truck geldt als “speciaal voor militair gebruik” ontworpen, of als “aangepast voor militair gebruik”. Een MAN 4520- truck valt dan bijvoorbeeld in de eerste categorie en een DAF 4440 in de tweede.

Dit betekent dat T&TN leden die oud-legervoertuigen verhandelen naar landen buiten de EU voor deze voertuigen in de toekomst wellicht een uitvoervergunning aan moeten vragen. Als het plan van minister Ploumen doorgaat zal de nieuwe regelgeving per 1 september in werking treden.

T&TN kan zich niet vinden in het besluit van de minister en heeft om deze reden bezwaar ingediend. T&TN vindt dat de beleidswijziging de administratieve lasten verhoogd en de leden veel extra werkzaamheden bezorgt. Tevens is er sprake van rechtsongelijkheid aangezien dergelijke regels niet in de gehele EU en voor alle lidstaten van toepassing zijn, en dit creëert oneerlijke concurrentie. Daarnaast is T&TN van mening dat het ministerie niet op de hoogte is van de handelswijze in de sector en onvoldoende geïnformeerd is in deze kwestie.

Het bezwaar moet volgens de wet in behandeling genomen worden, waarop een antwoord van het Ministerie volgt. Wij houden u hier van op de hoogte.